måndag 18 februari 2008

Bloggen startas

Då kom man äntligen igång med bloggandet. Vi har nu kommit till analysdelen i vårt kandidatarbet. Hittills har vi gjort en inlämning i informationskompetens. Dessutom har vi i gruppen dels gjort ett gruppkontrakt och en planeringsrapport.

Det som händer nu är att vi har påbörjat tester av några bankers system för att se hur de funkar och vilka svagheter de kan tänkas ha. Denna blogg kommer fortsättningsvis uppdateras minst en gång i veckan, men målet är att det skall bli efter varje arbetspass.

Hittills nerlagd tid: 24 h